Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Znak obce

Znak obce

Udělení znaku a vlajky obci

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že obec požádá o udělení znaku a vlajky naší obce. 26.11.08 byla uzavřena smlouva s heraldikem p. Tejkalem, který pro naši obec vypracuje návrh symbolů. Po prostudování starých dokumentů obce pan Tejkal předal zastupitelstvu několik variant možných podob znaku a vlajky obce. Zastupitelstvo obce na své schůzi dne 11.3.09 vybralo jednu variantu. Jedná se o následující podobu. Zelený podklad, na kterém jsou dva zlaté obilné snopy. Ty značí, že obec se skládá ze dvou částí, Sedletína a Veselé, a že obec má zemědělský charakter. Dále je uprostřed stříbrná lilie, což je mariánský symbol a odkazuje na kapli v Sedletíně, která je zasvěcena Panně Marii.

Pan Tejkal námi vybraný návrh předal heraldické komisi Poslanecké sněmovny ČR. Komise návrh doporučila schválit. Dne 17.4.09 byl návrh schválen usnesením č. 169 Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu parlamentu ČR.

Dne 26.5.09 se starosta obce pan ing. Václav Ledvinka a místostarosta obce pan Jiří Jakšl zúčastnili slavnostního předání dekretu o udělení symbolů obce. Konalo se v Poslanecké sněmovně a předával ho osobně předseda Poslanecké sněmovny pan Miloslav Vlček. Slavnostní vysvěcení znaku a vlajky obce se připravuje na pouť v roce 2010.

znak a prapor obce

předání