Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce

Historie obce

Historie Sedletína

Historie Sedletína

Obec vznikla patrně koncem 14 století při odbočce z cesty Liběcké na cestu Habrskou. Název lze odvozovati od slova usedlost nebo usazení se. Také může být název odvozen od toho, že obec leží v sedle dvou kopců. Původně prý bylo v obci 12 usedlostí. Od 16 století obec spadala pod panství Chotěbořské. V roce 1787 měla obec 36 popisných čísel i s 1 km vzdáleným Sedletínským dvorem.Budova školy zde byla postavena v roce 1823.

Tato fotografie vám přiblíží pohled na naší vesničku okolo roku 1900.V tomto roce žilo v obci 359 obyvatel a bylo obydleno 61 domů. Obec sílí hospodářsky a žije i kulturně a společensky. Hrají se divadla, pořádají slavnosti a ve dvou místních hospodách se často pořádají muziky a plesy, které jsou velmi oblíbené i v širokém okolí. V roce 1904 byl založen hasičský sbor společný pro Sedletín i Veselou.

Historie Sedletína

Ani ten nezabránil velkému požáru dne 13.srpna 1911,kdy vyhořela celá horní jižní část (devět domů).

V roce 1915 byla na návsi vedle stávajícího křížku z roku 1861 postavena kaplička.

Pro zajímavost uvádíme malou část originálního plánku kaple, který se podařilo dochovat.

Na další fotografii je pohled na náves v roce 1925 i s kapličkou a starou školou.

Malé stavení pod kapličkou je stará hasičská zbrojnice.

Stará škola byla v roce 1931 úplně přestavěna a na zeď byla umístěna nákladem hasičského sboru pamětní deska padlým vojákům v I. světové válce.

Historie Sedletína

V roce 1930 žilo v obci 331 obyvatel. Z toho bylo 160 mužů a 171 žen. Počet trvale obydlených domů byl 67, v to je počítána i samota Sedletínský dvůr, která má 3 č.p. Většina obyvatel zaměstnána je zemědělstvím. Kromě nich jsou v obci 2 učitelé, 1 obuvník, 1 krejčí, 1 truhlář, 1 zedník, 1 kovář, 1 kolář, 1 cestář a 2 hostinští s menšími obchody.

Takto vypadala většina domů v obci ve 30. letech. Po II. světové válce odchází z obce 15 rodin osídlovat uvolněné statky v pohraničí. Tím klesl počet obyvatel na 226 a od té doby neustále klesá, neobydleno a zbouráno bylo 11 domů. V roce 1956 byla postavena budova Obecního úřadu. JZD bylo v obci založeno 1.4.1958, kam vstoupili všichni zemědělci najednou. V 50.- 60. letech byla většina domů v obci přestavěna a JZD zde postavilo řadovou bytovku o šesti bytech. Od 1.1.1976 přešla obec pod MNV v Kameni. V tomto roce se zde postavila nová prodejna se smíšeným zbožím. Obec se opět osamostatnila od roku 1990 a tvoří s obcí Veselá jeden Obecní úřad.

Historie Sedletína

V roce 1994 byla dokončena přístavba obecní budovy, kde je otevřena i nová hospoda a menší sál. V této budově je umístěna i knihovna. Je otevřena 1 hod týdne a má 1100 svazků.

Bývalý starosta OÚ Ing. Václav Ledvinka

V Sedletíně je také dvoutřídní škola, 1.-5.ročník. Navštěvuje ji v průměru 30 dětí z přiškolených obcí Veselá, Sedletín a Jilem. V současné době je v obci 68 domů, 46 je trvale obydleno, 19 slouží k rekreaci a zbytek noebydlen. K pobytu je přihlášeno 183 obyvatel, z toho je 92 žen a 91 mužů. Naše vesnice je v okolí známá pořádáním „Sedletínského kulturního léta“, což je série tanečních zábav na letním parketu ve středu obce. V to spadá i Sedletínská pouť, konaná většinou první neděli v červenci. Navštivte podstránky události akce, kde se dozvíte podrobnosti.