Drobečková navigace

Obec Sedletín > Úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Naposledy změněno: 17. 1. 2020 6:54

Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sedletín č. 1/2020 konaného 15. 1. 2020

 

 • Usnesení 01/01/ 2020/ZO – Zastupitelstvo obce schválilo upravený program jednání
  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 02/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce volí Jaroslava Bendu a Zdeňka Matouška ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce 1/2020
  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 03/01/2020/ZO Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu obce Sedletín v uplynulém období

  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 04/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na zpracování Změny územního plánu Sedletín č.3

  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 05/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 10

  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 06/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce schválilo firmu na opravu kapličky v Sedletíně dle výběrového řízení.

  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 07/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce schválilo možnost propojení rybníka „Rákosák“ s rybníkem pod Bendovi
  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 08/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku firmy Atlas software
  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 09/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce schválilo finanční spoluúčast na pořádání dětského karnevalu
  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0

 • Usnesení 10/01/2020/ZO – Zastupitelstvo obce schválilo vybudování dětského a workoutového hřiště umístěného u stávajícího víceúčelového hřiště. Na tuto akci bude zažádáno o dotaci z MMR.

  Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0