Řešení mimořádných a krizových situací

činnost obyvatelstva.docx