Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Místní část Veselá

Obec Veselá

Historie obce Veselá.

Krajina, kde se obec Veselá nyní nachází, patřila v dobách nejstaršího osídlování ke kraji Kouřimskému a vládla mu knížata Zlická čili Kouřimská. Osada vznikla začátkem 14. století při cestě z Kamena do Chotěboře. Jméno pravděpodobně dostala od krčmy, která se „Veselá“ nazývala a okolo níž byla ves založena. Později obec spadala pod panství chotěbořské. Roku 1787 měla Veselá 18 popisných čísel. V roce 1794 byla v č.p. 10 zřízena škola, kde si občané Veselé a Sedletína vydržovali soukromého učitele. Roku 1823 byla škola zrušena a postavena nová v Sedletíně. V této době obec spadala pod Sedletín, až roku 1868 se osamostatnila a měla svého prvního starostu Václava Kodeše z č.p. 17. To tu býval i hostinec, který však brzy zanikl a vlastně již nikdy nebyl obnoven. V roce 1904 zde byl založen sbor dobrovolných hasičů společně s obcí Sedletín. Při sčítání obyvatel v roce 1930 je zde obydleno 25 domů, v nichž žije 126 osob, z toho 62 mužů a 64 žen.   

Historický snímek z roku 1923


Na návsi stojí od dávných dob křížek. V roce 1931 ho jeden místní občan v náhlém pomatení smyslů vyvrátil, rozbil a kusy naházel do rybníka. Otec tohoto občana dal zhotoviti křížek nový a v tom roce byl i nově vysvěcen. V roce 1957 zde bylo založeno JZD, kam vstoupila jen větší část hospodářů. Zbytek až v roce 1958. V tom roce se postavila i obecní budova. Samostatnost Veselé skončila v roce 1960, kdy se obec spojila s MNV Sedletín, kam vlastně spadá dodnes, i když je samostatnou obcí. V obecní budově byla od roku 1970 zřízena mateřská škola, která byla zrušena v roce 1994. Dominantou obce je od roku 1997 vysílač společnosti Eurotel, který je vysoký 56 metru a stojí na 200 m vzdáleném kopci jménem „Vizáb“. Ten má nadmořskou výšku 599 m a je nejvyšším bodem v širokém okolí. Při dobré viditelnosti je z něho krásný rozhled. V roce 2003 je zde 30 domů, z toho trvale obydleno 20, k rekreaci slouží 8 domů. Počet obyvatel je 103. Veškerá kulturní, sportovní a společenské akce se vždy konají společně se Sedletínem, protože obě vesnice jsou dnes prakticky spojeny v jednu.