Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky - firmy > Český svaz žen Sedletín-Veselá > Rok 2023

Rok 2023

Český svaz žen Sedletín–Veselá

Dne 4. 3. 2023 byl založen Český svaz žen v obci Sedletín a Veselá.

Jedná se o svaz, který vzniká poprvé v historii obce, ve které již dříve působily jiné ženské spolky, např. velmi úspěšný byl po mnoho let Český červený kříž, který svou činnost ukončil v roce 1993. Následně se až donedávna dobrovolně scházely ženy i maminky s dětmi a připravovaly různorodé akce.

Rok 2020 a následující dva roky byly ovlivněny celosvětovou pandemií covidu, což způsobilo utlumení veškerých akcí a tím pádem i setkávání. V loňském roce vznikla myšlenka se začít opět scházet a připravovat akce nejen pro děti, ale i napříč generacemi, a to pod záštitou nového spolku. V obci nyní působí sdružení dobrovolných hasičů, které je tvořeno převážně muži; organizují kulturní akce, zejména v letním období. Dále zde v rámci svých spolků působí rybáři a myslivci.

Ženy proto uvítaly nápad založit spolek, který bude spíše pro ně, tak jako tomu bylo již v minulosti právě díky působení ČČK. Ženy byly proto osloveny jednak hromadným dopisem, tak i osobním navštívením, což bylo přijato pozitivně, a tak se připravilo setkání s cílem založit Český svaz žen, jenž má nejbližší základnu v Havlíčkově Brodě.

Svaz žen působí na celém území České republiky. Jedná se o nezávislý, dobrovolný spolek a je budován na základě územního principu; sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profesi a zájmy a je zároveň otevřen pro spolupráci se všemi sympatizujícími organizacemi i jednotlivci, tak jak je stanoveno ve stanovách Českého svazu žen. Posláním je podporovat činnost žen na všech úrovních, inspirovat, podněcovat aktivity a tvořivost nejen členek. Organizační strukturu tvoří organizace základní, okresní a krajská. Hlavní programovou orientací svazu žen je prosazování rovnoprávného postavení žen a jejich potřeb ve společnosti, podíl na zlepšování kvality života v místě působení, aktivní podpora rodiny v rodině a harmonizace profese a rodiny, rozvoj osobnosti žen formou vzdělávacích programů, poradenství a pomoc v sociální oblasti.

Setkání žen se uskutečnilo 4. 3. 2023 v místním pohostinství. Po přivítání byly účastnice seznámeny s programem, který byl rozdělen na dvě části. První část programu se věnovala obecnému seznámení se svazem, záměrem, proč svaz založit, podmínkami pro jeho založení, ekonomickým fungováním a oslovení žen, které do svazu chtějí vstoupit. S těmi rozhodnutými byly sepsány přihlášky. Navazovala část druhá, a to ustavující členská schůze. Dle stanov Českého svazu žen se všechny členky po uvážení zapsaly a následovalo hlasování o vedení svazu – volila se standardně předsedkyně, místopředsedkyně, hospodářka a revizorka. Kromě výboru byla ustanovena i kronikářka a ženy, které budou prezentovat svaz navenek. Dále byl ujednán název spolku, na němž se ženy shodly, a to Český svaz žen Sedletín–Veselá; tento svaz bude pobočným spolkem Krajského svazu žen v Havlíčkově Brodě. Zápis o ustavující schůzi a přihláškách bude odevzdán Krajskému svazu žen pro evidenci a zapsání.

Po ukončení první i druhé části se ženy domluvily, že první akcí, kterou budou pořádat, bude pálení čarodějnic, které se uskuteční ve spolupráci s obecním úřadem. Další akcí, kterou by ženy chtěly do června tohoto roku podpořit by byl také dětský den.

 Setkání bylo akcí směřující nejen k založení svazu, ale i k setkání žen v obci, přátelskému popovídání – což je směr, kterým bychom se chtěly ubírat.

Založení základní organizace svazu žen v obci Sedletín a Veselá se bude snažit o rozvoj obce, připravovat akce pro různé věkové skupiny – aktivně se podílet na volnočasových kulturních, vzdělávacích, humanitárních či jiných aktivitách. Přivítáme rády mezi sebe i nadále každou ženu od 18 let a budeme spolupracovat jak s obecním úřadem obce Sedletína, SDH Sedletín, Krajským střediskem ČSZ Vysočina, tak i dalšími spolky.

Děkuji všem ženám, které na akci přišly a mají zájem se setkávat a aktivně se zapojit do dění v obci, což přinese radost nejen nám, ale i ostatním. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo spolek založit, tj. Český svaz žen Sedletín–Veselá. Přeji svazu a nám všem, aby se dařilo spolupracovat a připravovat tak příjemné chvíle k setkání pro všechny.

                                                                                               Za Český svaz žen Sedletín–Veselá

Pipková Hana