Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky - firmy > Hasiči > Hasiči Historie

Historie

 

Sbor dobrovolných hasičů Sedletín – Veselá
 

Co předcházelo založení Sboru dobrovolných hasičů v našich obcích? Vždyť k požárům docházelo i před tím a vždy se hasilo. Byla to ale pouze živelná sousedská výpomoc, bez organizace. Jako další důvod bylo, že se začaly vyrábět větší ruční potahové stříkačky, které přece jenom měli větší výkon a dosah. Po požáru stohu ovsa u stodoly č.p. 5 po žních v roce 1903, kdy došlo k velkému ohrožení celé obce, kdy i okresní zastupitelství v Chotěboři začalo důrazněji naléhat na vedení obce, aby založilo Sbor dobrovolných hasičů a zakoupilo řádnou stříkačku. Z iniciativy p. řídícího učitele školy Rudolfa Budínského se sešla obecní zastupitelstva obou obcí a rozhodla o založení sboru. Po tomto ujednání svolána první valná hromada na den 17. dubna 1904, kde byl sbor založen. Přihlásilo se hned 17 činných členů a starostou zvolen p. Rudolf Budínský. Objednala se nová stříkačka za 1 500 Kč a nejnutnější výzbroj a výstroj. Náklady hrazeny 2/3 Sedletín a 1/3 Veselá. Během června 1904 postavena na návsi v Sedletíně  nová kolna na stříkačku a nářadí.
Svěcení nové stříkačky vykonáno 24.7.1904. Při tom velká a zdařilá slavnost za účasti hraběnky Elišky Dobrzenské ze zámku v Chotěboři, která přijala i kmotrovství při tomto svěcení. Účast zástupců všech sborů z okolí, hudba, projevy a průvod  obcí do zahrady za kovárnou č.p. 44.Činnost sboru se velmi slibně rozvíjela, pořádaly se různé zábavy, slavnosti, divadla, každoroční plesy, z nichž první byl 22.1.1905.
Již 3.8.1904 se zbor dostavil k velkému požáru až v Chrtníči u Habrů a v dalších letech v mnoha obcích v okolí. 

Snímek hasičů z roku 1914

Velmi dobrou činnost sboru přerušila I. světová válka. Po ní se společenská i kulturní činnost opět rozbíhá, přistupují noví mladí členové. Okolo roku 1930 má sbor okolo 20 členů činných, 80 přispívajících a 10 čestných. V roce 1931 byla nákladem hasičského sboru pořízena na nově postavenou školu pamětní deska vojákům, kteří padly v I. světové válce. 9.8.1930 sbor zasahoval u požáru domu č.p. 2 v Sedletíně, 8.3.1933 u požáru č.p. 22 v Sedletíně, 22.10.1939 u požáru v č.p. 49. Při těchto požárech bylo vždy zabráněno rozšíření ohně na sousední domy. Po dlouhých jednáních bylo v roce 1937 postaveno nové hasičské skladiště naproti starému na druhé straně silnice. V lednu 1940 byla zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Ebert Praha za 31 927 Kč.
Činnost sboru byla za druhé světové války silně omezena.11.5.1945 vznikl požár od rakety vystřelené sovětským vojákem v  domě č.p.21 v Sedletíně.V nastalém zmatku při přivezení motorové stříkačky někdo hodil savici bez koše do rybníka,ta nasála písek a bahno a rozbila se.V ten den vyhořela stavení č.p.19a , 19b , 20 a 21 do základu.Po osvobození se činnost sboru rychle obnovila.V době socialismu se pořádal každoročně ples,jezdilo se na různé soutěže a bylo i několik výjezdů k požáru. 
 

Hasičské družstvo z roku 1955

 

Hasičské družstvo z roku 1974
Hasičské družstvo z roku 1976 Hasičské družstvo z roku 1985
 

 

Od roku 1990,kdy se obce Veselá a Sedletín osamostatnily dochází k velkému oživení v našem hasičském sboru.Byl zvolený nový výbor,přijato mnoho nových mladých členů.
V roce 1991 se začal budovat betonový parket pod budovou Obecního úřadu.V roce 1992 ve spolupráci s Obecním úřadem postavena nová hasičská zbrojnice dole na návsi společná s čekárnou na autobus.Od května 1993 se opět ve spolupráci s OÚ prováděla přestavba budovy Obecního úřadu,kde bývala i hasičská zbrojnice,na víceúčelovou budovu kde je nové pohostinství a zasedací místnost.Sbor se zúčastňuje všech okrskových cvičení a v letech 1991 a 1999 jsou tato cvičení pořádána i zde v obci.Také se již dvakrát u nás konala soutěž o „Pohár starosty SDH Sedletín“.V roce 1999 je zakoupena druhá stříkačka a ta je upravena jen pro soutěže v požárním sportu.

Od roku 2001 založeno ve sboru i družstvo děvčat v počtu 8 členů a tentýž rok při první účasti vyhrály okrskovou soutěž.Od roku 2000 se obě družstva mladších mužů zúčastňují různých soutěží v požárním sportu v okrese.


Ukázka  úspěchů našich hasičů

Snímky z okrskové soutěže v Jilmu v roce 2000