Ornitologický klub Vysočina

  Ptačí druh roku 2008-Racek chechtavý

                           

Druh se v mikroregionu objevuje nad hladinami větších rybníků,ale nehnízdí zde.Kromě racka chechtavého zde bývá vzácněji pozorován i větší racek bělohlavý. 

                                                                                                                Foto:archiv OKVysočina