Drobečková navigace

Úvod > Spolky - firmy > Ornitologický klub Vysočina > Pronajaté lokality OK VYSOČINA

Pronajaté lokality OK Vysočina

   Myšlenka pronájnu nebo odkupu pozemků a jejich přeměnou na přírodní území provází OK Vysočina od samého vzniku. Čím více je okolní krajina zkulturněná a intenzivně obhospodařovaná, tím jsou tyto snahy silnější,ale i potřebnější. Již od první pronajaté plochy se snažíme vždy vytvořit model, kde vedle sebe mohou existovat bez vzájemného omezování nově vytvořené přírodní lokality a hospodářské využití pozemků. Přírodní území umísťujeme v málo pro vlastníka zajímavých místech ( okolí vodotečí, podmočené olšiny apod.),zatímco hospodářsky využitelné plochy zůstávají málo dotčeny. Aktivity vedené tímto směrem nepůsobí vlastníkům větší škody a jestliže se podaří nově zřízené lokality co nejvíce rozptýlit do prostoru pronajatých pozemků,tak nepřijde zkrátka ani příroda, jelikož nastane šíření druhů i do pouze hospodářských částí. Potvrdilo se nám to u obojživelníků nebo i ptačích druhů. 

V současné době již máme v užívání přez 70h krajiny. Měřítka se nám tedy zvětšila a v současné době jde již o vytváření celé sítě takovýchto území rozmístěných po zdejší krajině se stejným efektem šíření druhů do okolí.

Seznam lokalit bude doplněn po pořízení fotografií.