Ornitologický klub Vysočina

Lovy beze zbraní - pozorování z Haberska a okolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ČR ČMV Druh Datum Počet Lokalita Katastr

Pozorovatelé

!!! !!! Čírka obecná 15.1.08 1pár r.Haberský Habry J.Rychlý
Moták pilich 10.1.08 1ex. PR Havranka Jiříkov V.Kadlec
Orel mořský 10.1.08 1ex. PR Havranka Jiříkov V.Kadlec
Výr velký 15.1.08 1ex. PR Havranka Jiříkov J.Vašíček
Ledňáček říční 21.1.08 1ex. r.Jiříkovský Jiříkov V.Kadlec
Kormorán velký 25.1.08 3ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Husa polní 28.1.08 2ex. r.Jiříkovský Jiříkov V.Kadlec
Orel mořský 1.2.08 1ex. PR Havranka Jiříkov J.Vašíček
Káně lesní 5.2.08 10ex. vodárna Kámen V.Ledvinka
Káně lesní 20.2.08 9ex. pole Sedletín Z.Matoušek
Krkavec velký 21.2.08 1ex. les Sedletín Z.Matoušek
Čejka chocholatá + 23.2.08 20ex. přelet Vepříkov J.Rychlý
Orel mořský 26.2.08 2ex. pole Jiříkov V.Kadlec
Ťuhýk šedý 27.2.08 1ex. stromy u silnice Jiříkov V.Kadlec
Skřivan polní  +  28.2.08 15ex. pole Sedletín V.Pavlík
Volavka bílá 2.2.08 2ex. r.Jiříkovský Jiříkov V.Kadlec
Čáp bílý   + 3.3.08 3ex. louka Jiříkov B.Semrád
Konipas bílý  + 7.3.08 1ex. obec Kámen J.Rychlý
Jeřáb popelavý 8.3.08 14ex. pole Kámen J.Rychlý
Volavka bílá

9.3.08

2ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Vašíček,J.Rychlý
Žluna šedá 12.3.08 1ex. les Jilem B.Málek
Rehek domácí  + 13.3.08 1M obec Kámen J.Rychlý
Volavka bílá 15.3.08 3ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Žluva hajní  + 17.3.08 1ex. les Jilem B.Málek
Vlaštovka obecná + 29.3.08 1ex. obec Miřátky V.Kadlec
Dudek chocholatý + 12.4.08 1ex. obec Jiříkov Z.Matoušek
Orel mořský 13.4.08 2ex. r.Jiříkovský Jiříkov V.Pavlík
Volavka popelavá

14.4.08

15ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Volavka bílá 15.4.08 3ex. r.Jiříkovský Jiříkov V.Pavlík,J.Rychlý
Vodouš šedý 19.4.08 7ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Vodouš kropenatý 19.4.08 4ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Vodouš bahenní 19.4.08 3ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Čáp černý 20.4.08 7ex. louka Miřátky V.Kadlec,J.Rychlý
Dudek chocholatý 21.4.08 1 ex. PR Havranka Jiříkov J.Galbavý,J.Rychlý
Volavka bílá 21.4.08 1 ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Galbavý,J.Rychlý
Vodouš šedý 21.4.08 4.ex r.Jiříkovský Jiříkov J.Galbavý,J.Rychlý
Vodouš kropenatý 21.4.08 3.ex r.Jiříkovský Jiříkov J.Galbavý,J.Rychlý
Vlaštovka obecná 21.4.08 200 ex. r.Jiříkovský Jiříkov J.Galbavý,J.Rychlý
Kukačka ob. +  25.4.08 1.ex les Jilem B.Málek
Rybák černý 3.5.08 2.ex r.Jiříkovský Jiříkov exkurse VČP
Čáp černý 4.5.08 5.ex PR Havranka Jiříkov Vítání
Kulík říční 4.5.08 1pár Ptačí blato Jiříkov Vítání
Vodouš šedý 4.5.08 4.ex Ptačí blato Jiříkov Vítání
Vodouš kropenatý 4.5.08 2.ex Ptačí blato Jiříkov Vítání
Bekasína otavní 4.5.08 2.ex Ptačí blato Jiříkov Vítání
Výr velký 4.6.08 1.ex PR Havranka Jiříkov J.Vašíček
Kulík říční 5.6.08 2.juv Ptačí blato Jiříkov exkurse
Vodouš kropenatý 22.6.08 1.pár Ptačí blato Jiříkov J.Rychlý
Koliha velká 18-26.6.08 1.ex pole Kámen V.Kadlec,J.Rychlý
Orel mořský 3.7.08 2.ex r.Jiříkovský Jiříkov J.Rychlý
Orel mořský 5.a8.7.08 1.ex pole Vepříkov J.Rychlý
Orel mořský 24.8.08 1.pár pole Jiříkov V.Kadlec
Orel mořský 4.9.08 1.ex louka Jiříkov V.Kadlec
Orel mořský 6.9.08 1.pár les Kámen M.Rychlá
Orel mořský 8.9.08 1.pár louka Kámen J.Kruntorád
Husa velká 10.9.08 40.ex r.Tisovský Tis M.Hrnčíř
Káně lesní 11.9.08 12.ex louka Sedletín Z.Matoušek
Sovice sněžní 10.10.08 1M pole Habry J.Karas
Volavka bílá 15.11.08 6.ex r.Haberský Habry V.Kadlec
Orel mořský 23.11.08 1.AD pole Jiříkov V.Kadlec
Hohol severní 29.11.08 3.ex r.Jiříkovský Jiříkov V.Kadlec
Orel mořský 29.11.08 1.ex pole Jiříkov P Miřátský
Rok-2009
Bekasina otavní 5.1.09 1.ex PR Havranka Jiříkov M.Rychlá