Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky - firmy > Základní škola > 2003/2004

2003/2004

Letní prázdninová družina

S koncem školního roku jsme na školu nezanevřeli a scházeli se v ní vesele dál. A to díky 2. ročníku „Letní prázdninové družiny“, který se konal od 1. do 17. července.

Každý z 10ti dnů v družině měl svůj název podle nějakého písmena. 1. den se jmenoval den „H“. Naučili jsme se táborovou hymnu „Přes Prahu letěla kráva“, v lese jsme se učili nazpaměť veršované hádanky, na které jsme vymýšleli odpovědi, hledali a zapamatovávali si řadu čísel pod kameny a odpoledne hráli hry na hřišti. Následující dny byly napěchované spoustou zajímavých her, vědomostí a zábavy.

O prázdninách jsme také dostávali domácí úkoly, které se vztahovali k následujícímu dni. Například na den „K“ jsme měli přinést z domova co největší knoflík, na den „S“ vyjmenovat co nejvíce pohádkových postav začínajících na toto písmeno, na den „Č“ nakreslit čerta apod.

V pátek 16. 8. jsme se sešli i večer, abychom se rozloučili při slavnostním táboráku. Opekli jsme si buřtíky, zazpívali písničky, zahráli hry a nakonec se odebrali k noclehu do školy. Tam na nás ještě čekal další program. Promítali jsme si pohádky, a když jsme se ukládali k spánku, tak pro nás přišla Černá paní v bílé noční košili, která dala každému samostatně za úkol projít připravenou stezku a na jejím konci splnit nějaký úkol. Potom jsme si s ní zatančili na „Půlnoční diskotéce“. Když jsme se dost vyřádili, zakuklili jsme se do spacích pytlů a nechali si zdát krásný prázdninový sen.

 

Výlet do Jihlavy

Letos, stejně jako v předcházejících letech navštívily obě třídy naší školy v rámci svého třídního výletu ZOO  v Jihlavě. První třída absolvovala výlet ve čtvrtek 17. a druhá ve středu 23. června. V obou případech dětem i vyučujícím přálo počasí a výlety se vydařily. Děti si odnesly bohaté zážitky z cesty vlakem z Havlíčkova brodu a zpět  i ze samotné prohlídky pavilonů zvířat v ZOO. Nezapomenutelné zážitky děti mají z pobytu v dětském koutku, jehož návštěva v ZOO nikdy nesmí chybět.

 

Přírodovědná vycházka

22. června jsme se ráno vydali na přírodovědnou vycházku k Řece. S naším průvodcem  panem Rychlým jsme se sešli  u napodobeniny keltského menhiru,  kterým je opravdu viditelně označena jakási brána do této lokality. Náš průvodce nám podrobně popsal a názorně ukázal čím je soustava Sedletínských jezírek a následně i rezervace Havranka  vzácná. Na dvou informačních tabulích děti měly možnost vidět řadu vzácných ptáků, kteří zde žijí, hnízdí, nebo třeba jen zastavují při svém tahu. Viděli jsme některé budky, které zde umístili pro řadu ptáků ornitologové i jedno spadlé hnízdo. Seznámili jsme se smyslem zbudovaných jezírek ve zdejších mokřadlech. Slyšeli jsme, že s přibýváním druhů obojživelníků v jezírkách se zvyšuje i počet ptáků, kteří jsou v potravním řetězci závislí například na žábách.Pan Rychlý nám řekl a ukázal i rostliny, které sem ochránci přírody vrací ( je to například kosatec)

Celou naší procházkou nás provázel nad hlavou  v korunách stromů zpěv řady zdejších pěvců. Dozvěděli jsme se i o tom, že kromě dlouhé řady ptáků zde mají své zástupce i vzácní savci. Jedním z nich  je zde již velice častá vydra říční.

Vycházka se nám moc líbila a byla velmi poučná.

 

Výstava výtvarných prací 

Tradiční výstava výtvarných prací žáků se i letos konala celý školní týden. Probíhala od 14. do 18. 6. v prostorách chodeb školy a v tělocvičně.

Žáci se rádi stali průvodci výstavou a pochlubili  se svými výtvarnými pracemi rodičům i prarodičům. Dveře školy byly otevřeny i ostatním zájemcům z řad veřejnosti ze Sedletína i okolních obcí.

 

Honba za pokladem

     V úterý 15. června jsme se kouzelným tunelem dostali do Říše divů, abychom prožili stejná pohádková dobrodružství jako Alenka.

     Jako první jsme pomohli Hloupému Honzovi s obtížným poč-tářským a zeměpisným úkolem, který mu zadal král. Po jeho splnění dostane prý Honza za ženu královskou dceru.

     Na kraji lesa na nás čekalo jedno ze tří pohádkových pra-sátek. Prosilo nás o to, abychom mu pomohli postavit domečky, které mu a jeho sourozencům sfoukl zlý vlk.

     Další úkol nám dala čarodějnice. Vydala se na houby, ale zrak jí špatně sloužil a nerozpoznala prašivky od jedlých hub. Tak jsme jí houby na smaženici nasbírali.

     Nedaleko byla Perníková chaloupka, kde jsme hledali klíče zapečené v perníkách a sbírali šišky na přikládání v peci.

     Také jsme zavítali do Pařezové chaloupky. Křemílek a Vo-chomůrka chtěli postavit nové chaloupky, které viděli v Au-strálii.

     Princovi Bajajovi jsme pomohli zdolat dvě šestihlavé saně. Smolíčkovi jsme našli cestu z jeskyně, u jejíhož východu čekal jelen se zlatými parohy.

     Každá pohádková postava nám zadala po splnění úkolu veršo-vanou hádanku. Za správnou odpověď jsme dostali sladkou odměnu.

     Z vyluštěných křížovek jsme se dozvěděli, kde se skrývá pohádkový poklad. Když jsme všechny části pokladu nalezli, oslavili jsme zdařilou honbu za pokladem slavnostním přípitkem.

 Dětský den

         V úterý 1. června 2004 se konala oslava „Dne dětí“. Místo vyučování jsme se převlékli do karnevalových masek a za rytmu hitů českých hudebníků od Kabátu po Michala Davida jsme tančili.

Po každé sérii písní následovaly zábavné soutěže, ze kterých si každý odnesl sladkou odměnu. A tak někteří z nás lovili kouzelné rybičky, vžili se do role slepého sochaře, se zavázanýma očima hledali na kamarádovi kolíčky apod.

Po karnevale jsme se přesunuli ven na hřiště, kde nás čekali štafetové závody s míčem,  nošení vody lžičkou, skákání v pytlích, chození na chůdách, chůze s míčem mezi koleny a házení pinpongových míčků na terč.

Na konci oslav jsme dostali malý dárek – pro každého byl připraven balíček plný sladkostí. A tak se už těšíme na příští rok.

 

   

Školní výlet

         Poslední květnový pátek jsme se vypravili na školní výlet. Naším cílem bylo území Moravského krasu. Vůbec nám nevadilo, že musíme vstávat opravdu brzy, neboť jsme odjížděli v 5.30 hodin, protože vidina dne stráveného mimo školu, byla opravdu lákavá.

         Po dvouhodinové cestě jsme se vylodili z autobusu u hotelu Skalní mlýn, odkud jsme silničním vláčkem odjeli k Punkevní jeskyni. V této jeskyni jsme absolvovali prohlídku pěšky a v druhé polovině po říčce Punkvě na lodičkách. Další velkou událostí pro nás byla jízda lanovkou k můstku, ze kterého bylo možné shlédnout propast Macochu. Pak následovala cesta lanovkou i vláčkem zpět.

         Dalším bodem programu byla návštěva větrného mlýnu v Rudicích, kde se nás ujal velmi zábavný děda Eda. Povyprávěl nám o tom, jak se za velkého větru na lopatkách mlýnu oběsila koza a poučil nás, proč nemáme pít vodu.

         Do třetice jsme zavítali na hrad Pernštejn, kterým nás provedla nepříliš záživná průvodkyně. I tak se nám tam líbilo a domů jsme si večer přivezli spoustu zážitků a suvenýrů.

 

 

Pohádková noc

Na mnoha místech naší republiky se 2. dubna 2004 uskutečnila akce s názvem „Noc s J. Ch. Andersenem“. I my jsme pro děti uspořádali noc plnou pohádek.

Všichni jsme se sešli v podvečer a s úderem 19. hodiny jsme se proměnili ve Večerníčky s pravou novinovou čepicí a zahájili pohádkový večer písničkou s příhodným názvem „Večerníček“. Pak už následovaly pohádky čtené, vyprávěné, recitované. V televizi jsme shlédli příběh princezny Arabely, naučili se píseň „Strašidýlka“. Děti nakreslily kulhavého dědka z pohádky „Diamantová sekera“ a po každém pohádkovém příběhu si zasoutěžily o sladkou cenu.

Posledním zpestřením večera bylo promítání pohádek: O krásné pasačce, Žabka královna, Potrestaná pýcha, Jak pejsek s kočičkou myli podlahu a Broučci. Potom jsme se už převlékli do pyžamek, umyli se, zachumlali do spacáků a za poslechu pohádky O Karolínce jsme si nechali zdát ty nejkrásnější pohádkové sny.

 

Vánoční besídka

Jako již tradičně se poslední den před vánočními prázdninami odlišoval od těch předešlých. V pátek 19. prosince se celá škola převlékla do slavnostního hávu, a tak přivítala za zvuku koled naše příbuzné a známé na „Vánoční besídce“.

Třída se proměnila v Pohádkovou říši, z jejíchž obyvatel potěšil diváky nejprve Koblížek s babičkou, dědečkem a hladovými zvířátky. Poté přispěli svým uměním obyvatelé Pohádkového ostrova z pohádky „Krůpěj medu pro Verunku“. Děvčata převážně ze 3. a 4. ročníku uvedla publikum do varu při tanci na písničku „Když se načančám“ a nahnala mu strach v rytmu loupežnické písně „Pod dubem, za dubem“.

Po besídce následovalo posezení dětí a učitelek u vánočního stromečku. Když se občerstvili, nastalo dětmi očekávané rozbalování dárků od kamarádů a poté darů do školní družiny.

Ve čtvrtek 15. ledna jsme divadelní setkání zopakovali zejména pro ty, kteří nás nemohli navštívit před Vánoci. Místo vánočních koled byly na programu písně „Zabíjačka“ a „Abeceda“ a představení opět sklidilo velký úspěch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Školní rok 2003 - 2004

Mikuláš

V pátek 5. prosince nás potěšil, jako každoročně, svou návštěvou svatý Mikuláš a tři čerti. Pro své rejdy si zvolili půdu, kde si vyčarovali opravdu strašidelné doupě.
Pozvali si nás jednotlivě po třídách, abychom jim předvedli, co umíme, jinak nás odnesou do pekla. A tak jsme recitovali, zpívali a také s čerty tančili.

Naštěstí vše dobře dopadlo a nikdo z nás nemusí přikládat v pekle pod kotlem nebo leštit pekelné řetězy.

 

 

 

 




 

 

 

 

Od 3.9. do 5.11 absolvovali žáci naší školy 10 lekcí plaveckého výcviku v bazénu v Havlíčkově Brodě. Byli rozděleni do tří družstev a lze říci, že díky výborným učitelům plavecké školy udělalo snad každé dítě značný pokrok.

 Ve středu 12.11. jsme shlédli v KD Ostrov Havlíčkův Brod pohádku JEŽIBABÁK v podání DIVADELNÍ SPOLEČNOSTI JOSEFA DVOŘÁKA  z Prahy.

Na pondělí 8.12. je naplánován zájezd na muzikál MYŠÍ KOŽÍŠEK  - opět v KD Ostrov. 

Prázdniny utekly jak voda a opět nastal nový školní rok. Někde učitelé ve školách stávkovaly, u nás se vyučovat v pondělí 1.září začalo. Svůj první školní den si zde odbyli i čtyři prvňáci. Přišli za doprovodu svých rodičů a paní učitelka je přivítala a seznámila je s jejich novým prostředím. I když pro ně tak úplně nové nebylo, protože do školy chodili celý loňský rok na družinu. A proto popřejme našim prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a domů nosí samé jedničky.