Obec Sedletín

fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Spolky - firmy > Základní škola > Historie školy

Historie školy

Naše obce byly přiškoleny k farní triviální škole skuhrovské. Pro značnou vzdálenost, kdy zejména v zimě byla cesta neschůdná, vydržovaly si zdejší občané soukromého učitele. Jmenoval se František Hirsch, vyučoval od roku 1794 ve Veselé v domě tkalce Veselého č.p. 10. Děti seděli pod tkalcovským stavem, museli si nosit i dřevo na topení. Tato soukromá škola ve Veselé byla v roce 1823 zrušena a nákladem Josefa Vaněry, rytíře z Brachfeldu, byla v roce 1824 postavena škola nová v Sedletíně. Prvním učitelem na škole sedletínské byl František Příhoda. Škola byla jednotřídní s bytem pro učitele. V roce 1880 byla zřízena pro vysoký počet dětí dvoutřídní škola. Druhá třída byla v domě č.p.5. Až v roce 1882 byla škola opravena a přistavena, takže už byly obě třídy ve školní budově. V té době navštěvovalo školu průměrně 160 dětí z Veselé, Sedletína a Jilmu. V roce 1905 byla zřízena škola v Jilmu, čímž se snížil počet na průměr okolo 100 dětí. V této době se školní docházka končila dnem, kdy žák dovršil 14 let. 

Historie školy

Snímek školní budovy z roku 1925. V této době již byla škola ve značně nevyhovujícím stavu. Proto bylo rozhodnuto o přestavbě. Ta byla provedena v roce 1931. Současně byla v tomto roce na školu umístěna pamětní deska padlým vojákům I. světové války z obcí Veselá a Sedletín.  

Historie školy

Fotografie z roku 1931 ze slavnostního odhalení pamětní desky.

Po druhé světové válce v důsledku odstěhování mnoha rodin do pohraničí klesl počet žáků na 46.V roce 1948 zde byla zřízena Neúplná střední škola, která však byla v roce 1953 zrušena. Od roku 1954 se zde vyučoval 1.- 8. ročník ve třech třídách s 56 žáky.Od roku 1959 začala škola vzdělávat pouze žáky 1. - 5. ročníku a v této podobě se zachovala dodnes.

Historie školy

V roce 1967 byla opět přiškolena obec Jilem, v letech 1978 - 1990 i obec Kámen.
Škola se také několikrát opravovala, v roce 1984 byla nově omítnuta a v roce 1998 byla provedena výměna všech oken a současně byla dána nová střešní krytina. Od roku 1993 je v provozu školní družina, v roce 2000 byla v budově  školy otevřena školní jídelna.V současné době navštěvuje  naši dvojtřídní školu  průměrně 30 žáků z obcí Sedletín, Veselá a Jilem. Obecní úřad Sedletín se školou velmi dobře spolupracuje což se odráží na vybavení školy.Je zde 9 počítačů z toho jsou 4 připojeny na internet,  bývalá knihovna byla upravena na pracovnu výtvarné výchovy, která je využívána i školní družinou.Nové vybavení bylo pořízeno i do tělocvičny a od roku 2002 využívají nejen školní děti nové hřiště na volejbal postavené vedle školy.
Vždy koncem školního roku pořádají děti ve škole výstavu svých výtvarných prací spojenou se Dnem otevřených dveří.Již tradiční akcí se stala Vánoční besídka. Je hojně navštěvována všemi občany obce a letos byla dokonce pro velký zájem opakována ještě jednou začátkem ledna. Všechny děti školy se každoročně od září do listopadu účastní deseti lekcí plaveckého výcviku v plaveckém bazénu v Havlíčkově Brodě.Škola též organizuje zájezdy na pohádky do Horáckého divadla v Jihlavě a na vystoupení známých umělců do KD Ostrov v Havlíčkově Brodě.Mezi dětmi se velké oblibě těší dvě velké předprázdninové akce - Honba za pokladem a Den dětí, spojený se zábavnými soutěžemi a karnevalem. 

Historie školy