Drobečková navigace

Úvod > Spolky - firmy > Ornitologický klub Vysočina > Historie klubu

Ornitologický klub Vysočina

Historie klubu

V roce 1997 se sešli v Jiříkově místní členové a příznivci České společnosti ornitologické a příznivci ochrany přírody, aby založili skupinu lidí, kteří se budou pravidelně scházet a vyvíjet činnost na poli ochrany přírody v mikroregionu Habry.Jako hlavní body našeho snažení byla vytyčena především-1) Ochrana zdejších několika posledních zbytků zachovalé přírody.              2) Přeměnou vhodných míst v již zkulturněné krajině vytvářet další takováto potřebná území.        3) Pořádat exkurze do přírody (Vítání ptačího zpěvu ap.) 4) Zpopularizovat v místech naší              působnosti Lovy beze zbraní (pozorování a focení přírody ). 5) Popularizovat v místech naší působnosti aktivity a činnost ČSO a adaptovat je na naše podmínky.  

Rok 1998. Zatím co první rok naší existence byl o plánování a monitoringu  krajiny, ve které jsme začali působit, tak o rok později jsme se již začali zabývat praktickou ochranou přírody. Po podchycení stávajících lokalit situace konečně nazrála k snahám vytvářet přírodní lokality  nové a rok 1998 byl ve znamení začátku tohoto snažení. Jako první přírodní území se nám podařilo pronajmout od obce Sedletín 9ha pozemek.

Rok 1999-2001. V tomto období jsme v pronajatém území dokončili poslední jezírko a vytyčili trasu budoucí naučné stezky s lávkami a informačními tabulemi.

Rok 2002-2003. V těchto dvou letech jsme vztyčili dva menhiry jako památku na minulost.

Rok 2004-2005. Vedle již zavedených a pravidelně pořádaných akcí pro veřejnost přibyli vyjížďky na kolech po zdejší Haberské rybniční soustavě. V těchto letech byla také od obce Jilem pronajata naše druhá lokalita. Byl zde opraven rybník a vyhloubeny dvě jezírka.

Rok 2006. Zdařil se pronájem třetího území. Byly zde vysázeny ohrožené rostliny. Lokalitu jsme od tohoto roku začali kosit.

Rok 2007. Dojednán pronájem komplexu pozemků skládajících se z cenných luk, četných vodních hladin a z velké části smíšeného lesa.

Rok 2008. Zdařil se pronájem dalších pozemků, tentokrát od obce Vepříkov a byly spuštěny naše nové internetové stránky.............    

Rodinka labutí

Rodinka labutí velkých.Jiříkovský rybník.                                       (foto-archiv OK Vysočina)