Akce v okolí


Předchozí 1 3 6 12 17

Hic sunt leones

Místo
Masarykovo náměstí, Jihlava
Datum konání
Typ

Od 3. února do 26. března 2017 bude v jihlavském muzeu otevřena výstava fotografií nazvaná Hic sunt leones, Národní parky Keni očima zoologa. Jejím autorem je známý zoolog a popularizátor RNDr. Miloš Anděra, CSc., zaměstnanec Národního muzea v Praze. Miloš Anděra (*1947) vystudoval systematickou zoologii obratlovců na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a po deseti letech na tehdejší katedře zoologie nastoupil do Národního muzea v Praze, kde působí dodnes. V období 1988–2002 zastával funkci vedoucího zoologického oddělení a krátce i zástupce ředitele Přírodovědeckého muzea NM. Řadu let se věnoval i pedagogické činnosti, přednášel na Přírodovědecké fakultě UK a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho profesní zájem se soustřeďuje zejména na zoogeografii, ekologii, biologii a ochranářskou problematiku savců, zvláště pak drobných forem – hmyzožravců, netopýrů a hlodavců. Publikoval téměř 100 vědeckých prací a řadu monografií. Výraznou měrou přispěl zejména k mapování výskytu našich savců a sledování změn v jejich rozšíření. Výsledky dokumentující vývoj naší savčí zvířeny zúročil jako hlavní autor i editor v unikátní devítidílné řadě monografií Atlasu rozšíření savců v České republice (1995–2007) a následně ve spolupráci s J. Gaislerem v knize Savci České republiky (2012). V rámci své specializace se podílel i na mezinárodních (evropských) mapovacích projektech. Za výsledky vědecké práce získal v roce 2008 Cenu ministra životního prostředí ČR. Je také autorem mnoha populárně naučných článků (např. v časopisech Živa, Vesmír, Ochrana přírody) a dvou desítek knih (či kapitol do rozsáhlejších titulů), mimo jiné Poznáváme naše savce (spoluautor I. Horáček, 1982, 2005), Vyhubená zvířata (1998), Ohrožená zvířata (1998), Naši netopýři (2015) aj. Jako editor stál u zrodu dvanáctidílné encyklopedie Svět zvířat, za kterou získal výroční cenu nakladatelství Albatros (2001). Velkého úspěchu se dočkala Encyklopedie naší přírody (2000), její rozšířená verze Encyklopedie evropské přírody (2004) byla přeložena do více než 10 jazyků. Je členem redakční rady časopisu Živa a nakladatelství Academia. Nedílnou součástí jeho tvorby je příprava různých výstavních projektů v Národním muzeu i jinde (Voda a život, Nejsme na planetě sami – ježek, Neznámý svět drobných savců, Cesta Severem a naposledy expozice Archa Noemova aj.), bohatá je i jeho přednášková činnost. V posledních letech se hodně věnuje fotografování (zejména savců a krajiny).

Více

Zbyněk Janáček - Stavby mysli

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání
Typ

GASK Vás srdečně zve na vernisáž v sobotu 18/2 2017 od 16 hodin. Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity a laureát prestižní ceny Vladimíra Boudníka za přínos české grafice, se dlouhodobě věnuje serigrafii a počítačovým technikám. Skrze jemně odstíněnou řeč barevných geometrických tvarů navozuje u diváka pocit kontemplativní vědomí o světle, pohybu a energii.

Více

Josef Hampl - Šité kresby

Místo
Barborská 52, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora
Datum konání
Typ

GASK Vás srdečně zve na vernisáž v sobotu 18/2 2017 od 16 hodin. V rámci cyklu Práce na papíře ze sbírek GASK budou tentokrát představena nově získaná díla od předního českého grafika a experimentátora zejména v oblasti práce na papíře Josefa Hampla (nar. 1932). Hampl experimentuje s grafikou již od padesátých let, kdy se spřátelil s Vladimírem Boudníkem, a svoji tvorbu rozvíjí vlastní cestou dodnes. Do sbírek získaná díla z osmdesátých a devadesátých let, šité koláže a kresby, budou doplněna souborem z cyklu Černá kolekce z let 2012 - 2014.

Více

Nechte zpívat Mišíka

Místo
Svatopluka Čecha 256, Chrudim III, 53701 Chrudim
Datum konání
Typ

Více

Královna Kristýna

Místo
Jana Masaryka 1421, 58601 Jihlava
Datum konání
Typ

Více

Rande naslepo

Místo
Jana Masaryka 1421, 58601 Jihlava
Datum konání
Typ

Více

Florencie a galerie Uffizi

Místo
Adámkova třída 341, 53901 Hlinsko
Datum konání
Typ

Více

Rammstein: Paris

Místo
Svatopluka Čecha 256, Chrudim III, 53701 Chrudim
Datum konání
Typ

Více

Život

Místo
Jana Masaryka 1421, 58601 Jihlava
Datum konání
Typ

Více

Kong: Ostrov lebek

Místo
Revoluční 1298, 58901 Třešť
Datum konání
Typ

Více
Předchozí 1 3 6 12 17